Punten berekenen volgens ADR 1.1.3.6

Wanneeer u met gevaarlijke ADR stukgoederen rijdt, dan kunt u gebruik maken van de '1000-punten'-regeling. Dit is een beperkte vrijstelling in het ADR. Op deze pagina kunt u, na het invullen van het UN-nummer en de hoeveelheid van de stof, het puntenaantal berekenen. Tevens verschijnt de juiste vervoersnaam en andere gegevens (etiketten, verpakkingsgroep en tunnelcode) zoals deze op het vervoersdocument horen te staan*.

Vul hieronder het UN-nummer en de hoeveelheid (in liters of kg's) van de stof in en druk daarna op [Berekenen].

  UN-nummer Hoeveelheid (in l/kg) Taal 
 
         


*De begrippen "milieugevaarlijk" en "afval" worden hier niet getoond evenals de technische benaming bij de N.E.G. posities. Dit is omdat deze niet in het ADR wetboek hoofdstuk 3.2 staan genoemd. Wees hier alert op.

© 2019 | Jolmers Advies BV | Jolmers Veiligheid & Advies | Sitemap